دسته‌ها
اخبار جهان

کابل هم به‌دست طالبان افتاد؛ما می‌گوییم خیراست شماهم بگویید خیراست

دسته‌ها
اخبار جهان

طالبان وحدت‌ملی ایران،تشیع و زبان‌فارسی را هدف گرفته/مذاکره،برای ادامه جنگ است